Caponun Fendi Alamani yendi... (Bir sehir efsanesinden)
Tarih: Pazartesi, Nisan 08 @ 12:42:16 PDT
Konu Basligi: Fikra ve Eglence

Almanlar Caponlara kıl oluyomuþ. Kendilerinin çok daha üstün olduklarını düþündüklerinden, "Naapsak da þu Caponlara dersini versek" diye kara kara düþünüyolarmıþ. Bizdeki TÜSÝAD gibi Almanların da bi iþveren derneði varmıþ. Bunlar toplanıp toplanıp bu konu üzerine kafa yoruyolarmıþ. Ýþte yine bu toplantıların birinde bi iþadamı heyecanla ayaða fırlayıp....."Arkadaþlar Caponlardan daha iyi olduðumuzu kanıtlamazsak Alman malları dünyada hiç satılmıycak. Çok çok acil biþeyler yapmalıyız artık" demiþ. Almanların hepsi adama hak vermiþ, baþlarını sallamıþlar onaylamak için, hatta toplantıda hazır bulunan Baþbakan da Alman iþadamlarına her türlü imkanı saðlayacaðına söz vermiþ.

Lafı uzatmayım canım abim, Almanlar o hırsla Caponlara aðızlarının payını verecek bi fikir bulmuþlar ve hemmen de uygulamaya koymuþlar taabi: Alman otomobil devlerinin en yetenekli mühendisleri müthiþ teknolojik bi labaratuvarda toplanmıþ. Mersedes, Bemve, Vosvos... Bütün firmaların en iyileriymiþ hepsi. Alman devletinin para yardımıyla aralıksız iki sene çalıþmıþ bunlar. Sonunda da; sen de 5 santim, ben diyeyim 2 buçuk santim, yani yarım karıþ ya var ya yok, kibrit kutusu kadar bi araba yapmıþlar. Mersedes spor arabanın aynısıymıþ bu. Ama büyüðünün büttüün özelliklerini aynen taþıyomuþ küçük araba. Cam sileceðinden, bujisine tamamen aynıymıþ. Koy benzini, gez dolaþ... O kadar müthiþmiþ yani.

Bunların hemen dötü kalkmıþ. Alman Baþbakan, "Þunu Caponlara gönderip havamızı atalım. Görsünler bakalım Almanlar nası bi milletmiþ" demiþ. Araba hemen kargoyla Caponya'ya yollanmıþ. Almanlar da bu arada olayı dünyaya duyurup, prestij kazanmak için minik arabayla ilgili bi broþür basmaya karar vermiþ.

Aradan bi hafta ya geçmiþ ya geçmemiþ, daha broþürü bile hazırlanmadan araba geri gelmiþ Caponya'dan. Kutunun içinde de bi mektup varmıþ:

"Sevgili Almanlar. Sizi tebrik ederiz. Çok güzel bi araba yapmıþsınız. Fakat üzülerek gördük ki bu sevimli arabaya teyp ve cd çalar takmayı unutmuþsunuz. Biz sizin için bi tane taktık, umarız beðenirsiniz!"

Almanlar accayip þaþırmıþ taabi. "Ulan biz iki sene uðraþtık. Bunlar üç günde böyle bi'þeyi nasıl yaparlar?" diyerek burun kıvırmıþlar, hiç biri inanmamıþ mektupta yazılanlara. Ýçlerinden biri laf olsun diye arabanın kapısını açmıþ tırnaðının ucuyla. Eline bi büyüteç almıþ ve görmüþ ki hakkaten arabaya bi teyp takılı. Daha dikkatli bakmıþ, üzerinde de "Pioneer 1200 CWS RT Özel Yapım" yazıyomuþ.

Bi toplu iðnenin ucuyla play tuþuna basmıþ. Ýþte o anda yeri göðü inleten bi sesle Capon milli marþı yükselmiþ teypten. Almanlar bu durum karþısında þaþkınlık+hayranlık dolu duygularla hazırola geçmiþ ve marþı derin bi saygı ile dinlemiþler. Hepsinin gözleri dolmuþ. Bi daha da Caponlarla sidik yarıþtırmama kararı almıþlar.

Yaa abicim, iþte Capon mucizesi budur. Dikkat et, hiç bi Alman þirketi Caponların girdiði ihaleye girmez. Dilleri yanmıþ bi kere, o kadar da aptal mı sanıyosun Almanları...

Kaynak: Efsane Geyikler...Bu bir Delikodu.com haberidir ;)
index.php

Haberin adresi:
index.php/article.php?sid=339